الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

portfolio image portfolio image portfolio-image

حفاری کانال

مسیر خط لوله 8 اینچ

عملیات

مکانیکال خط لوله 8 اینچ

احداث رایته

R.O.Wاحداث خط لوله 8 اینچی انتقال نفت گاز حدفاصل بوستر شادگان تا واحد بهره برداری مارون 3


مشخصات پروژه

احداث مسیرسازی خط لوله ، احداث خط لوله 18 اینچی انتقال نفت گاز به صورت زیرزمینی به طول 58000 متر ، احداث ایستگاه های حفاظت کاتدیک


  • کارفرما : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب/شرکت پترودانیال
  • مشاور :
  • محل اجراء : استان خوزستان

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design